Uppdrag

Från Karolinska Institutet till SSAB och Viasat

TM-Gruppen arbetar med både små och stora uppdragsgivare. Gemensamt för dem alla är att de värderar kvalitet och tillförlitlighet högt. Vi skräddarsyr lösningarna på dina unika utmaningar. Ring oss så berättar vi mer.

Karolinska Institutet

TM-Gruppen har genomfört ett stort antal undersökningar för medicinsk forskning på uppdrag av Karolinska Institutet. I medicinska undersökningar är hög svarsfrekvens av största vikt.

Postal enkät

SSAB

SSAB:s kundtidning SSAB World trycks i 110 000 exemplar på 8 språk. TM-Gruppen sköter adressregister och distribution över hela världen.

Viasat

Viasat hanterar varje år 50 000 - 100 000 nya avtal som i pappersform skulle resulterat i hundratals hyllmeter. Istället har Viasat valt att låta TM-Gruppen scanna alla pappersdokument och göra dem sökbara från alla Viasats datorer var i världen de än befinner sig.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv genomför undersökningen "Lokalt Företagsklimat" varje år. Undersökningen omfattar 63 000 respondenter. TM-Gruppen har fått förtroendet att ta hand om produktion, utskick och scanning.

Landstinget Sörmland

Sörmlands hälsoprogram – hälsoenkäter. "Du som i år fyller 40-50 eller 60 år erbjuds att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram, där provtagning och hälsosamtal ingår. Landstinget erbjuder detta för att i tid kunna upptäcka och förebygga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.”

Göteborgs universitet

Medicinsk enkät för ett nationellt forskningsprojekt kring ungdomar med medfödda hjärtfel och övergång till vuxensjukvård.

Skandiamäklarna Kommersiella

Kommersiellt brevutskick med erbjudande om att köpa en eller flera nybyggda bostadsrättslokaler i Rosersbergs industriområde.

Högskolan i Gävle

Enkätundersökning om arbetsmiljö och säkerhet på företag.

TM-Gruppen AB
info@tm-gruppen.se

 

Vi stödjer

Missing people logotyp
SafeTrade
Kreditvärdighet UC

Högsta kreditvärdighet hos UC för 16:e året i rad.