ENKÄTUNDERSÖKNINGAR

När du vill ha god kvalitet och hög svarsfrekvens

Låt oss ta hand om din enkätundersökning. Vi ger dig höga svarsfrekvenser och god svarskvalitet i kombination med attraktiva prisnivåer. Oavsett om du behöver enklare enkäter, mer komplicerade kundundersökningar, marknadsundersökningar eller kanske personalenkäter levererar vi alltid hög kvalitet.

Hos oss gör din undersökning skillnad – du får svaren du behöver, och vi hjälper dig genom hela processen.

Postala undersökningar ger säkrare underlag

Det finns olika sätt att skapa en enkät och utföra en enkätundersökning. Vi arbetar med postala undersökningar, och för dig innebär det att du får en högre kvalitet och tillförlitlighet än du får med de flesta digitala enkätverktyg. Våra undersökningar ger en god svarsfrekvens och respondenternas svar får hög relevans.

Med vår långa erfarenhet vet vi vad som fungerar, och hur vi ska hjälpa dig att nå de de bästa resultaten av din undersökning.

Vi finns med dig hela vägen – från frågor till svar

Det faktum att vi har funnits sedan 1991 gör att vår erfarenhet av enkätverktyg och att utforma enkätundersökningar är lång. Den erfarenheten använder vi för att hjälpa dig att få ut det mesta när det är dags för dig att skapa din enkät.

Har du inte redan alla pusselbitar på plats så kan vi finnas med i utformningen av frågeformuläret. Vi har sett många frågor, och vi vet vad som fungerar. Med vår kunskap kan vi hjälpa dig i hur frågor ska ställas för att mottagaren ska kunna ge ett bra svar, och inte riskera att missförstå frågan.

För oss är det viktigt att se alla våra kunder som unika. Det finns ingen mall för enkätundersökning som passar alla, utan det handlar om att skapa något som ger det bästa resultatet i varje specifik situation. Därför skräddarsyr vi allt utifrån dina behov och finns med dig hela resan, helt eller delvis, med de delar du behöver och vill ha.

Vi vill att du ska kunna dra så säkra slutsatser av din undersökning som möjligt. Det innebär bland annat att vi ser till att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt. Därför ser vi vid behov till att skicka ut påminnelser till de som inte har svarat.

Vi finns med dig hela vägen från skapandet av enkäten till leveransen av svaren – allt enligt dina önskemål och med vår långa erfarenhet som stöd.

Våra rutiner säkrar konfidentiell hantering
och lagring av känslig data.

 • 1. Utformning av frågeformulär

  Det är viktigt att frågorna inte kan missförstås. Vi har sett många tusen frågor och kan hjälpa till med formuleringar.

  Grundregel ett är: Det ska vara "Need to know", inte "Nice to know".

 • 2. Tryckning & Printning

  Vi trycker frågeformulären helt anpassade för scanning. Dessutom löpnumrerar vi dem, för att kunna påminna de som inte svarar. Givetvis trycker vi även svarskuvert och ytterkuvert.

 • 3. Adressering & Kuvertering

  Vi adresserar samt kuverterar frågeformulär och svarskuvert.

 • 4. Utskick

  Vi sorterar för bästa portorabatter, och lämnar in på posten.

 • 5. Påminnelser

  Ibland krävs det påminnelser för att uppnå en hög svarsfrekvens. Vi ombesörjer utskick av påminnelser till de som inte svarat.

  Om, och hur många påminnelser man vill göra, kan man avgöra när man ser svarsfrekvensen på det första utskicket.

 • 6. Scanning av svar

  Svarsförsändelserna kan ställas direkt till oss, även om ni har svarspostkonto hos posten.

  Vi scannar svaren efter hand som de kommer in. Ni får fortlöpande besked om antalet inkomna svar.

 • 7. Bearbetning

  Vi tolkar och verifierar det scannade materialet.

  Ni får dessutom ett digitalt arkiv på samtliga formulär.

 • 8. Leverans av svar

  Ni får leverans av resultatet i excel eller annat format, enligt era önskemål.

TM-Gruppen AB
info@tm-gruppen.se

 

Vi stödjer

Missing people logotyp
SafeTrade
Kreditvärdighet UC

Högsta kreditvärdighet hos UC för 16:e året i rad.