Dokumentscanning & digitala arkiv

När information på papper ska bli digital

Behöver du hjälp att skanna in dokument? Vi har lång erfarenhet av att omvandla fysiska dokument till digitala, och vi kan hjälpa dig med allt från små volymer av pappersdokument till inscanning av hyllmeter med pärmar som omvandlas till ett fullt sökbart digitalt arkiv.

Bland våra uppdrag finns exempelvis inscanning av böcker till författare, manualer till de största industrierna och adresslistor till marknadsföretag. Vi hanterar också dokument på flera olika språk. Oavsett hur ditt uppdrag ser ut kan vi skapa en lösning som passar dig.

Som kund står du alltid i fokus hos oss – att du är nöjd med vårt arbete är det viktigaste. Därför ser vi varje uppdrag som unikt, och hittar på så sätt den bästa lösningen och det bästa resultatet för just dig.

Vi lägger vikt vid prisvärd kvalitet

Att skanna in dokument innebär både en förenkling av hanteringen och ett bevarande för framtiden. Därför är det av stor vikt att det digitala materialet blir minst lika bra som det fysiska – eller kanske till och med bättre när möjligheten finns.

Vi lägger stor vikt vid kvaliteten när vi gör pappersdokument digitala genom dokumentscanning. För bästa resultat förbearbetas materialet före inläsning och det scannas vid behov in flera gånger för att på så sätt optimera det färdiga resultatet.

För oss är varje uppdrag lika viktigt, oavsett om det gäller ett helt digitalt arkiv eller enstaka dokument i väldigt små volymer. Det handlar både om en yrkesstolthet och en önskan om att du som kund ska känna att du har fått ut det mesta av vårt arbete.

Vi berättar gärna mer om vår kompetens och erfarenhet av scanning, och står redo att erbjuda dig en lösning som både är bra och prisvärd. Ring oss på telefon 023-711 000 så pratar vi om dina behov och önskemål, och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

TM-Gruppen AB
info@tm-gruppen.se

 

Vi stödjer

Missing people logotyp
SafeTrade
Kreditvärdighet UC

Högsta kreditvärdighet hos UC för 16:e året i rad.